Infóblokk
× Világos stílus Sötét stílus

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban

Projekt összefoglaló

Projekt címe: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

Projekt azonosító: A GINOP-6.2.3-17 -2017-0006

Támogatás összege: 550.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt célja: szakképzésben tanulók végzettség nélküli iskola elhagyásának csökkentésére és az alapkészségek fejlesztésének támogatására

Célcsoportja: végzettség nélküli iskolaelhagyásban leginkább érintett tanulók

2018/19 és 2019/20 tanévben megvalósult tevékenységek:

A GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 „A végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” és a GINOP 6.2.3-16 és VEKOP-8.6.3. „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” c. pályázat megvalósításának összefoglalója

A szerteágazó feladatok elvégzésére és koordinálására egy szakmai team alakult, a tagintézményekben pedig munkacsoportokat hoztunk létre.

A célok elérése érdekében 2 év alatt pedagógusaink 14 féle továbbképzésen vettek részt, továbbá új ismereteket és gyakorlatot szereztek a digitális eszközök használatát célzó képzéseken.

A pályázathoz jelentős eszközbeszerzés is társult. Informatikai eszközök érkeztek, amelyek egyrészt a diákok fejlesztését szolgálják, másrészt a pedagógusok munkavégzését könnyítik meg. Az iskolai közérzet javítása, a tanórákon kívüli idő hasznos eltöltése céljából csocsóasztalt, gombfociasztalt, sporteszközöket, LEGO robotokat vásároltunk, kellemes közösségi tereket alakítottunk ki. Közösségépítő programokat tartottunk és tanulmány utakat szerveztünk a diákok számára több ízben, elsősorban Budapestre és Debrecenbe. A projekten részt vevők Olaszországban, a Pécsi és a Kaposvári Szakképzési Centrumban láthatott jó példákat a szakképzés szervezésére. Tapasztalatszerzés és kapcsolattartás céljából, illetve új testvériskolai kapcsolatok kialakítására a tagintézmények is valósítottak meg mobilitási programokat, tudásmegosztásokat.

Az iskolai motiváció erősítése, és a tehetséges tanulók differenciált fejlesztése érdekében tehetséggondozó műhelyeket és szakköröket indítottunk. A hiányzások csökkentése miatt szorosabbá tettük a szülőkkel való kapcsolattartást, családlátogatásokon és kérdőíveken keresztül szereztünk információkat tanulóink szociális hátteréről. Együttműködést valósítottunk meg a gyermekvédelmi hatóságokkal, védőnőkkel, egyéb segítő szervezetekkel. Különös gondot fordítottunk a roma tanulókra, számukra roma mentorprogramot dolgoztunk ki, kulturális napokat szerveztünk integrációjuk elősegítésére. A diákok prevenciós, felvilágosító előadásokon vettek részt.

A szakma iránti elkötelezettséget elősegítettük pályaorientációs előadások, ALUMNI programok, műhely- és üzemlátogatások, szakmai napok és szakmai versenyek, karrier tanácsadás szervezésével. Digitális Közösségi Alkotóműhelyeket alapítottunk.

A projekt elején a kilencedik és tizedikes tanulók országos és helyi mérésen estek át, amely eredmények alapján fejlesztő csoportokba soroltuk a lemorzsolódással leginkább veszélyeztetett tanulókat. A félévenkénti mérésekkel és a tanulmányi átlagok figyelésével a fejlesztő csoportokba járó tanulók tanulmányait folyamatosan nyomon követtük. A kompetenciák objektív felmérése lehetővé tette a személyközpontú, a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű tanulók személyes adottságaihoz igazodó, az egyéni fejlesztésüket rendszerszerűen kezelő és megvalósító pedagógiai gyakorlat kialakítását.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számára hatékony tanulást támogató foglalkozásokat, programokat szerveztünk. Az alapkompetenciák és tanulási készségek fejlesztését modern oktatásszervezés, új módszertanok, új tananyagok és feladatbankok segítették.

Megállapíthatjuk, hogy a fejlesztő foglalkozások és iskolai kötődést növelő programok elérték a céljukat, de a munka továbbra sem állhat meg. Mivel beiskolázási tapasztalataink azt mutatják, hogy a 9. évfolyamra beiratkozó tanulóink egyre változóbb előképzettségűek, motivációhiányosak, a szóban forgó pályázat tapasztalataira építve folyamatosan szükség lesz fejlesztő foglalkozások tartására, mentorálásra.